Tukihenkilötyö

Tarjoamme tukihenkilötyötä sosiaalihuollon ja lastensuojelun avohuollon asiakkaille ikään katsomatta.

Ammatillinen tukihenkilötyö

Ammatillinen tukihenkilötyö on sosiaalihuollon ja lastensuojelun avohuollon palveluna toteutettavaa toimintaa. Rakennamme tukihenkilötyön tarkemman sisällön asiakkaan yksilöllisten tarpeiden mukaisesti tapaus kerrallaan.

Ammatillinen tukihenkilötoiminta perustuu asiakkaan ja työntekijän luottamukselliseen suhteeseen ja hyvään yhteistyöhön. Työskentely on osallistavaa, läpinäkyvää ja ennaltaehkäisevää.

Ammatilliseen tukihenkilö työskentelyyn kuuluvat muun muassa:

 • sosiaalisten taitojen vahvistaminen
 • mielekkään harrastuksen löytäminen ja harrastamisen tukeminen
 • neurologisten haasteiden ymmärtäminen
 • psykiatristen haasteiden tunnistaminen
 • vuorokausirytmin löytäminen
 • omien voimavarojen löytäminen
 • turvallisen, aikuisen seuran tarjoaminen
 • koulunkäynnin tukeminen ja opiskeluun ohjaaminen
 • arjen askareiden harjoittelu
 • rikoksettoman elämän tukeminen
 • päihteettömän elämän tukeminen
 • perheen ristiriitojen selvittäminen
 • yksilön omien voimavarojen vahvistaminen ja tukeminen