Lasten ja perheiden hyvinvoinnin asialla

Olemme sosiaalialan ammattilaisia. Työntekijämme ovat lasten ja heidän perheidensä tukena. Työntekijöillämme on monipuolinen ja kattava työkokemus alalta. Panostamme lisäkoulutuksiin, ja muun muassa neuropsykiatrinen osaaminen on vahvuuksiamme.

Perhetyö ja perheohjaus kotona arjessa

Perhetyö on aina tavoitteisiin pyrkivää, perheen hyvinvoinnin lisäämiseen tähtäävää määräaikaista työskentelyä. Se on tarkoitettu sosiaalihuollon ja lastensuojelun asiakasperheille.

 

Perhetyö tarkoittaa perheen kotona ja arjen tavallisessa ympäristössä annettavaa tukea. Tuki vaihtelee perheen tarpeiden mukaan kodinhoidon tehtävistä esimerkiksi perheen sisäistä vuorovaikutusta tukevaan vaativaan erikoistason työskentelyyn.

Tehostettu perhetyö

Mihin perhetyöllä vaikutetaan?

Perhetyössä autetaan perhettä kohti parempaa arkea ja sen sisältö vaihtelee tapauskohtaisesti. Perhetyön kesto määritellään yhdessä perheen ja perheen asioista vastaavan työntekijän kanssa aloitusneuvottelussa.


Perhetyöllä tuetaan ja edistetään koko perheen toimintakykyä. Lapsi on aina työskentelyn keskiössä. Työskentelyllä pyritään tukemaan koko perhettä moninaisin keinoin.

Vanhemmuuden tukeminen

Perhetyössä pyritään ennen kaikkea lapsen hyvinvoinnin ja tarpeet huomioivaan työhön. Tätä tavoitetta kohti kuljetaan usein esimerkiksi vahvistamalla perheen sisäistä vuorovaikutusta ja tukemalla vanhempia heidän vanhemmuudessaan.