Muut palvelut

Tuotamme kattavasti myös muita sosiaalialan palveluita. Palveluihimme kuuluvat:

 • erilaiset asumisen tukipalvelut

 • jälkihuollon palvelut

 • lapsiperheiden kotipalvelu

 • sosiaaliohjaus

 • tuetut tapaamiset

 • neuropsykiatrinen valmennus

 • ryhmätoiminta

 • tuetut vuorokaudet

 • maahanmuuttajien tukipalvelut.

Erilaiset asumisen tukipalvelut

Tarjoamme asumisen tukea asiakkaan omaan kotiin. Työskentelyn tavoitteena voi olla esimerkiksi:

 • tukea asiakkaan itsenäistä asumista

 • tukea elämänhallintaa ja parantaa elämänlaatua

 • ohjata tarvittaviin peruspalveluihin.

Jälkihuollon palvelut

Jälkihuollon palvelu voi olla myös osana asumisen tukipalvelua. Työskentelyn tavoitteena voi olla esimerkiksi:

 • itsenäistymisen tuki

 • tuki kokonaisvaltaiseen elämänhallintaan

 • nivelvaiheen työskentely esimerkiksi sijaishuollosta itsenäiseen asumiseen siirryttäessä.

Lapsiperheiden kotipalvelu

Lapsiperheiden kotipalvelua tuotetaan asiakkaan omaan kotiin. Palvelu on monimuotoinen sosiaalihuollon tarjoama tukipalvelu, jolla pyritään vahvistamaan vanhemmuutta ja arjessa selviytymistä. Tämän lisäksi palvelua voidaan tuottaa esimerkiksi lastenhoitona perheen tarpeiden mukaisesti.

Sosiaaliohjaus

Tarjoamme ammatillista sosiaaliohjausta asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Sosiaaliohjaus antaa tukea ja ohjausta erilaisten palveluiden käytössä ja auttaa viranomaisasioiden hoidossa.

Tuetut tapaamiset

Tuettuja tapaamisia toteutamme asiakkaan omassa kodissa tai erikseen sovitussa paikassa. Tuettujen tapaamisten tavoitteena on lapsen ja vanhemman vuorovaikutuksen parantaminen ja suhteen vahvistaminen. Työskentely toteutetaan yhdessä sovittujen tavoitteiden mukaisesti.

Neuropsykiatrinen valmennus

Tarjoamme neuropsykiatrista valmennusta. Neuropsykiatrinen valmennus on aina erikseen sovittua palvelua. Valmennus on prosessi, jonka kesto määräytyy asiakkaan tavoitteiden mukaisesti. Alaikäisen iästä riippuen mukana työskentelyssä voi olla myös lapsen vanhemmat tai lapsen kasvatukseen ja hoitoon osallistuva henkilöstö.

Ryhmätoiminta

Toteutamme erilaisia ryhmätoimintoja tilaajan tai asiakkaiden toiveiden mukaisesti. Ryhmätoimintaa voidaan toteuttaa esimerkiksi:

 • vanhemmuuteen tai kasvatukseen liittyvissä asioissa

 • neuropsykiatrisiin asioihin liittyen

 • erilaisina vertaistukiryhminä

 • elämänhallintaan liittyen.

Tuetut vuorokaudet

Tarjoamme tuettuja vuorokausia asiakkaan kotiin tuotettavana palveluna. Tukea voidaan myöntää haastavissa tilanteissa kriisityöskentelynä tai esimerkiksi yksinhuoltajaperheille lasten hoitoon. Työskentely on tarkoitettu ympärivuorokautiseen tukeen.

Maahanmuuttajien tukipalvelut

Tarjoamme maahanmuuttajille erilaisia tukipalveluita, kuten:

 • tukihenkilötoimintaa

 • tukea ja apua kotoutumiseen liittyvissä asioissa

 • tukea erilaisiin asioiden hoitoon liittyvissä asioissa.