Tehostettua perhetyötä

Palveluihimme kuuluu tehostettu perhetyö. Tehostettu perhetyö on lastensuojelun avohuollon tukipalvelu. Palvelua tarjotaan haastaviin ja vakaviin tilanteisiin. Työskentelyn tavoitteena on tarjota erityistä tukea ja ohjausta esimerkiksi ehkäisemään huostaanottoa tai muita pitkäaikaisia haasteita.

Mitä tehostettu perhetyö on?

Tehostettu perhetyö on:

  • kriisitilanteissa tarjottavaa intensiivistä tukea ja ohjausta
  • työskentelyä silloin, kun arvioidaan kodin ulkopuolisen sijoituksen tarvetta
  • työskentelyä sijoituksesta kotiin palaamisen tueksi
  • intensiivinen työskentelymuoto perheen haastaviin tilanteisiin
  • muutokseen tähtäävää kuntouttavaa työskentelyä.